Política de privacitat

Per poder rebre i tramitar la teva comunicació, has de confirmar que has llegit aquest Avís sobre Privacitat. En cas que no acceptis les condicions conforme al que disposa l' avís, no podràs realitzar la comunicació

Recorda que aquest canal no té per objecte comunicar emergències.

El canal intern de comunicació està gestionat per Ambientalia World SL (en endavant, l'EMPRESA), utilitzant la plataforma ithikios, de la qual és titular Digital Products Development SL, empresa especialitzada a oferir sistemes de gestió de canals de comunicació interns per a empreses. Manté una relació contractual amb l' EMPRESA d' encàrrec del tractament per a la finalitat de recepció, emmagatzematge i enviament de les comunicacions a l' equip de Compliance de l' Empresa. Ithikios garanteix la seguretat i confidencialitat per a la finalitat del tractament contractat.

A continuació, et mostrem la informació bàsica sobre com tractem les teves dades personals:

Informació bàsica sobre privacitat i protecció de dades

Responsable de Tractament

Ambientalia World SL(en endavant, l'EMPRESA) amb domicili social a C/Miguel Cervantes, 9 de Sant Feliu de Llobregat i amb NIF B62398573 . Es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. 

Delegat de protecció de dades

Pots contactar a través del correu: [email protected]

Dades objecte de tractament i procedència

Seran:

· les teves dades de contacte, si les proporciones (nom i cognoms, e-mail, telèfon)

· informació (amb independència de la seva naturalesa) dels fets denunciats

Finalitat del tractament i Legitimació

Donar compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En concret:

  • Analitzar, processar i investigar els fets comunicats de manera confidencial.
  • Gestionar la consulta que ens planteges.
  • Intercanviar informació amb l'objectiu de complementar la teva sol·licitud.
  • Entrevistar-te per clarificar els fets comunicats, si escau.

El nostre interès legítim és garantir el compliment de les polítiques i normes i/o legislació aplicable.

Destinataris de cessions

Els que resultin necessaris conforme a Llei, els proveïdors del servei en la seva condició d' encarregats del tractament. Així mateix, en el curs d' una investigació pot ser necessari que compartim els fets que informin amb una altra societat del grup, si aquesta es troba implicada en els fets; guardarem sempre el teu anonimat.

No se cediran dades personals a altres tercers, llevat d' obligació legal.

Destinatari de transferència internacional

Les que derivin de la pròpia tramitació de la denúncia, pregunta o inquietud a qualsevol altra societat del grup, així com les derivades de la nostra relació amb el proveïdor que gestiona el Canal de Denúncies amb les garanties que es recullen en la Política de Privacitat

Drets dels interessats

Accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, portabilitat, oposició i a presentar reclamacions davant les autoritats de control.